Vi føl­ger Sund­heds­sty­rel­sens anbe­fa­lin­ger. Velkommen!

Vel­kom­men
Rost­ved Plæ­ne­klip­per Service

Rost­ved Plæ­ne­klip­per Ser­vi­ce har eksi­ste­ret siden 1982, og har grun­det de man­ge års erfa­ring stor viden inden for områ­det. Det kom­mer dig til gode som kun­de med hen­syn til hur­tig­hed og kva­li­tet af arbejdet.

Slo­gan

Vores slo­gan er “Stil og God Ser­vi­ce”, hvil­ket tyde­ligt ses på vores arbejde.

Spe­ci­a­le

Salg og slib­ning af kreatur‑, fåre- og hestekamme.

Til­bud

Se vores tilbud

Brug­te maskiner

Vi sæl­ger gode, brug­te maskiner

Udlej­ning

Vi til­by­der også udlej­ning, af diver­se maskiner.