Om os

Ejer­skab og ledelse

Rost­ved Plæ­ne­klip­per Ser­vi­ce er ejet af Jørn Kan­ne­gaard Jensen.

Jørn Kan­ne­gaard Jen­sen er udlært auto­me­ka­ni­ker, og star­te­de i 1975 med repa­ra­tio­ner af alt inden for småmotorer.

I 1982 køb­te Jørn Rost­ved Plæ­ne­klip­per Ser­vi­ce, og har siden da ejet og kørt det.

Mand­skab

I høj­sæ­so­nen har Rost­ved Plæ­ne­klip­per Ser­vi­ce to uddan­ne­de meka­ni­ke­re på værkstedet.

Nor­malt arbej­der der:

  • én del­tids­ar­bej­der til afhent­ning og leve­ring af maski­ner, én del­tids­ar­bej­der til klar­gø­ring af nye og brug­te maski­ner, én efter­mid­dags-dreng til ren­gø­ring. Udover det tager, Jørns kone, Else Marie sig af bogholderiet.
  • Jørn selv er også på værk­ste­det til hverdag.
Grundigt Arbejde
God Service
Værkstedet