Ind­sæt overskrift

Ind­sæt almin­de­lig tekst.

Brugt

Vi mat­cher altid ‘kongo­le­ga­ens priser’!

Kom og se!

Hos Rost­ved Plæ­ne­klip­per Ser­vi­ce til­by­der vi også salg af diver­se brug­te maskiner.

RYO­BI LØVSUGER/BLÆSER

Sæl­ges for kunde

Kun  brugt få gan­ge, som ny

Ben­zin­mo­tor mix

Løv­su­ger og blæser

Kun kr. 1000,00